Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
MichaƂ Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Kancelaria oferuje pomoc prawn? w zakresie prowadzenia post?powa? o udzielenie zamówienia publicznego na ka?dym jego etapie, w szczególno?ci pomoc w przygotowaniu ofert, sporz?dzanie odwo?a? do Krajowej Izby Odwo?awczej oraz skarg do s?du.