Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
MichaƂ Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Windykacje

Kancelaria oferuje pomoc prawn? w zakresie odzyskiwania nale?no?ci poprzez sporz?dzanie wezwa? do zap?aty oraz prowadzenie negocjacji z d?u?nikiem. Kancelaria reprezentuje wierzycieli w post?powaniach egzekucyjnych oferuj?c sporz?dzenie wniosku egzekucyjnego oraz bie??c? kontrol? egzekucji komorniczej. W razie bezskutecznej egzekucji wobec spó?ek kapita?owych Kancelaria oferuje z?o?enie pozwu i dochodzenie nale?no?ci przeciwko cz?onkom zarz?du tych spó?ek.