Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
MichaƂ Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Prawo rodzinne

Kancelaria ?wiadczy pomoc prawn? w sprawach rodzinnych i opieku?czych, w szczególno?ci w sprawach o rozwód i separacj?, w post?powaniach o zap?at? alimentów, ograniczenie i pozbawienie w?adzy rodzicielskiej, uznanie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.