Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
MichaƂ Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Prawo pracy

Kancelaria sporz?dza projekty umów z zakresu prawa pracy, oferuje zast?pstwo procesowe w post?powaniach przed s?dami pracy w szczególno?ci w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy, o odszkodowanie, o zap?at? wynagrodzenia za prac? w godzinach nadliczbowych.