Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
MichaƂ Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Kraków
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje szeroki zakres us?ug z zakresu prawa cywilnego: porady prawne, sporz?dzanie umów, w tym umów zawieranych w obrocie gospodarczym, opinii prawnych, zast?pstwo procesowe. Kancelaria ?wiadczy us?ugi na rzecz klientów indywidualnych, w szczególno?ci w post?powaniach o stwierdzenie nabycia spadku, zap?at? zachowku, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie wspó?w?asno?ci nieruchomo?ci i ich podzia?. Kancelaria zapewnia przedsi?biorcom wsparcie prawne podczas negocjacji biznesowych, przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów handlowych.