Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Krakw
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Us?ugi

Kancelaria ?wiadczy us?ugi z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, zamwie? publicznych, prawa sp?ek handlowych, prawa administracyjnego. Kancelaria oferuje zast?pstwo procesowe przed s?dami, w tym przed s?dami administracyjnymi, przed organami administracyjnymi oraz egzekucj? nale?no?ci od d?u?nikw. Ze wzgl?du na bardzo dobr? znajomo?? j?zyka angielskiego prawniczego oraz do?wiadczenie w zakresie obs?ugi prawnej przedsi?biorstw zagranicznych, Kancelaria oferuje us?ugi rwnie? klientom zagranicznym.