Anna Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Kurek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Krowoderska 29/12, Krakw
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
  • Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego
Polish (Poland)English (United Kingdom)

O kancelarii

Anna Kurek - Radca PrawnyFirma Anna Kurek Kancelaria Radcy Prawnego jest prowadzona przez Ann? Kurek radc? prawnego. Anna Kurek jest absolwentk? Uniwersytetu Jagiello?skiego Wydzia?u Prawa i Administracji (2005). W latach 2006-2009 odby?a aplikacj? radcowsk? przy Okr?gowej Izbie Radcw Prawnych w Krakowie. W 2009 roku zda?a egzamin radcowski, a w styczniu 2010 roku zosta?a wpisana na list? radcw prawnych. Do?wiadczenie zawodowe zdoby?a podczas pracy w Kancelarii Radcw Prawnych Mikulski i Wsplnicy Sp?ka Komandytowa w Krakowie ?wiadcz?c us?ugi prawne na rzecz klientw indywidualnych, przedsi?biorcw polskich i zagranicznych. Biegle w?ada j?zykiem angielskim, w tym j?zykiem prawniczym, co potwierdzaj? certyfikaty: First Certificate in English, Test of Legal English Skills Foundation Level oraz Test of Legal English Skills Advanced Level.

Radca Prawny Micha? KurekRadca prawny Micha? Kurek jest absolwentem Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello?skiego. Do?wiadczenie zawodowe zdoby? pracuj?c w Kancelarii Adwokackiej Sevexim, w Kancelarii Radcw Prawnych Bury & Wsplnicy sp. k., pe?ni?c funkcj? Kierownika Dzia?u Zamwie? Publicznych w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz ?wiadcz?c us?ugi prawne dla czo?owej mi?dzynarodowej firmy budowlanej. Specjalizuje si? w prawie gospodarczym, w tym w szczeglno?ci w prawie zamwie? publicznych, prawie budowlanym i prawie pracy. W?ada j?zykiem angielskim, w tym j?zykiem prawniczym (TOLES Advanced).